vのフォニックス発音ルール

vのルール

アルファベットのvは、[v]と発音します。

 

 

[v]の発音方法

v発音方法

[v]は、上の歯で下唇を軽く押さえた状態で、 「ブ」と発音します。

 

 

■[v]と発音するvの例

vase  /veis/
vest  /vest/
vine  /vain/
vote  /vout/

(参照:発音記号と発音方法の一覧表